für deutsch-niederländische Projekte

 

Übersetzungen

„Übersetzen”, so formulierte es ein bekannter Über­setzer, „ist das Abtippen eines Textes – nur in einer anderen Sprache”. Doch genau darin besteht natürlich die Kunst. Oder, wie Mark Twain einmal schrieb: „Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist derselbe Unterschied wie zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen.”
 
Seit über 30 Jahren übersetze ich aus dem Niederländischen, und zwar sowohl literarische als auch Sachbuchtexte aus den Gebieten Psychologie, (Berufs-) Pädagogik, Geschichte und Politik. Es ist mir wichtig, dass ein Text handwerklich sauber übersetzt ist und gut „rüber­kommt”, d. h. in sich stimmig ist und den Leser zu unterhalten vermag. Hier eine Auswahl:

Vertalingen

‘Vertalen’, aldus een bekende vertaler, ‘is het overtypen van een tekst – maar dan in een andere taal.’ Maar hier ligt natuurlijk precies het probleem. Of, zoals Mark Twain ooit schreef: ‘Het verschil tussen het juiste en het bijna juiste woord is hetzelfde verschil als tussen een bliksem en een glimwormpje.’
 
Al meer dan vijfentwintig jaar vertaal ik uit het Nederlands, zowel literaire teksten als non-fictie op het gebied van psychologie, (beroeps)pedagogiek, geschiedenis en politiek. Ik vind het belangrijk dat een tekst zorgvuldig en vakmatig wordt vertaald en goed ‘overkomt’, met andere woorden sluitend is en de lezer weet te boeien. Hier een keuze: